معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای

جدول شماره ۲- رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی کد و نام رشته امتحانی کد و نام رشته امتحانی کد و نام رشته امتحانی کد و نام رشته امتحانی ۱۱- الکترنیک ۲۵- صنایع شیمیایی ۳۴- امور اداری ۴۳- امور دامی ۱۵- ساخت و تولید ۲۷- متالوژی ۳۵-تربیت کودک […]

معرفی رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای

یکی از انتخاب های دوران تحصیل، انتخاب رشته تحصیلی است. در این مقاله به معرفی رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای پرداخته شده است. با سایت دختر پارسی همراه باشید.