معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای

جدول شماره 2- رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی

کد و نام رشته امتحانی

کد و نام رشته امتحانی

کد و نام رشته امتحانی

کد و نام رشته امتحانی

11- الکترنیک

25- صنایع شیمیایی

34- امور اداری

43- امور دامی

15- ساخت و تولید

27- متالوژی

35-تربیت کودک

48- امور زراعی و باغی

18- صنایع فلزی

28- سرامیک

36- مدیریت خانواده

50- ماشین های کشاورزی

20- صنایع چوب و مبلمان

29- معدن

37- طراحی و دوخت

52- موسیقی

22- ساختمان

31- الکترونیک و مخابرات دریایی

هنرهای تجسمی- نقاشی

59- صنایع دستی


لینک دانلود دفترچه

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.